n s u n
آشنایی با گروه

چندی از دانش آموختگان رشته مهندسی کامپیوتر با اتکا بر تجربه پنج تا ده ساله خود در زمینه برنامه‌نویسی و طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری در پروژه‌ها و شرکت‌های گوناگون به هم پیوستند تا ایده‌ها و روش خود را در توسعه سیستم‌ها سازماندهی نمایند.

این گروه تمرکز اصلی خود را بر روی طرح ایده‌های نو در زمینه فن آوری اطلاعات (IT) و پرورش و توسعه سیستم‌های مبتنی بر آن‌ها نهاده است.

گروه نرم افزاری "انسان" با نگاهی آزاد و باز بر روی روش‌ها، بستر‌ها، اعضا و شرکت‌های همکار، عزم به تداوم روند پیشروی برنامه‌های خود را دارد.


1.png2.png3.png

                          نمونه کارها                     خدمات                         پروژه‌ها