n s u n
آشنایی با گروه

شرکت آرمان هوشمند انسان بر اساس چندی از دانش آموختگان رشته مهندسی کامپیوتر شکل گرفته‌است که با اتکا بر تجربه ده تا هجده ساله خود در زمینه برنامه‌نویسی و طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری در پروژه‌ها و شرکت‌های گوناگون به هم پیوستند تا ایده‌ها و روش خود را در توسعه سیستم‌ها سازماندهی نمایند. 

این گروه تمرکز اصلی خود را بر روی طرح ایده‌های نو در زمینه فن آوری اطلاعات (IT) و پرورش و توسعه سیستم‌های مبتنی بر آن‌ها نهاده است.

گروه نرم افزاری "انسان" با نگاهی آزاد و باز بر روی روش‌ها، بستر‌ها، اعضا و شرکت‌های همکار، عزم به تداوم روند پیشروی برنامه‌های خود را دارد.