n s u n
پخش زنده اینترنتی
یکی از خدماتی که گروه نرم‌افزاری انسان ارایه می‌کند، پخش زنده اینترنتی می‌باشد٫ گروه با اتکا به تجربه چند ساله خود در این عرصه تا به امروز به سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی این خدمات را ارایه کرده است.
از این خدمات می‌توان در برگزاری اجتماعات٫ مراسم‌ها٫ جشن‌های بزرگ٫ کنفرانس‌هاو دیگر اجتماعات بهره برد٫ این خدمات با تمامی سرعت‌ها قابل دسترسی می‌باشد و با توجه به سرعت پایین اکثر کاربران اینترنت در ایران به گونه‌ای طراحی شده است که نیاز همگان را برآورده سازد٫ کاربران دیال‌آث می‌تواند با اینترنت خود صدا را به راحتی دریافت دارند و همچنین سرعت‌های بالاتر نیز می‌توانند صدا و تصویر را به صورت همزمان و بدون تاخیر دریافت کنند.