n s u n
شرکت صنعت سامانه فردا

شرکت صنعت سامانه فردا در سال 1381 به صورت مسئولیت محدود به ثبت رسید و فعالیت جدی خود را از سال 1382آغاز کرد. شرکت صنعت سامانه فردا در پی گسترش فعالیت های خود، در سال 1385 به سهامی خاص تبدیل شد. موسسین شرکت هر یک دارای تجربه چندین سال همکاری با مراکز پژوهشی وطراحی-مهندسی درسطوح کارشناسی،مدیریت پروژهومدیریت گروه های پژوهشی بوده و این تجربه درکنار به کارگیری نیروهای نخبه و روزآمد، هسته قدرتمندی را تشکیل داده که با تلاش یکایک اعضا در مسیر رشد و تکامل روزافزون گام برداشته است.
فعالیت های شرکت تا کنون به طور عمده در 4 حوزه اتوماسیون ساختمان و مدیریت مصرف انرژی، امنیت و رمزنگاری، شبیه سازهای آموزشی و راهکارهای سفارشی انجام گرفته است. هم اکنون شرکت با دارا بودن گروه سخت افزار، واحد پردازش تصویر، واحد مکانیک و شرکت اقماری در حوزه نرم افزار و عقد تفاهم نامه باشرکت های همکار، ظرفیت خود جهت پذیرش سفارش مشتریان درحوزه مشاوره، پژوهش، طراحی وساخت انواع راهکارهای صنعتی با کاربردهای ویژه مورد نیاز مشتریان را توسعه داده است.
به منظور دریافت جایگاه فعلی شرکت و تبیین چشم انداز های مطلوب و ایجاد هماهنگی و انسجام هر چه بیشتر در اهداف سازمانی و نیز اطمینان از اجرا وپیاده سازی طرح ها براساس اهداف تعیین شده وبا نگرش سیستمی وتوجه به عوامل درون وبرون سازمانی، پروژه برنامه ریزی استراتژیک درچارچوب تعیین شده ازسوی سازمان نوسازی صنایع درسال 1385 در شرکت به انجام رسید.
1575;وره، پژوهش، طراحی وساخت انواع راهکارهای صنعتی با کاربردهای ویژه مورد نیاز مشتریان را توسعه داده است.
به منظور دریافت جایگاه فعلی شرکت و تبیین چشم انداز های مطلوب و ایجاد هماهنگی و انسجام هر چه بیشتر در اهداف سازمانی و نیز اطمینان از اجرا وپیاده سازی طرح ها براساس اهداف تعیین شده وبا نگرش سیستمی وتوجه به عوامل درون وبرون سازمانی، پروژه برنامه ریزی استراتژیک درچارچوب تعیین شده ازسوی سازمان نوسازی صنایع درسال 1385 در شرکت به انجام رسید.

گروه نرم افزاری انسان در زمینه پروژه‌های اتوماسیون خانگی و همچنین سیستم حقوق دستمزد با شرکت صنعت سامانه فردا همکاری داشته است.

آدرس اینترنتی: www.fardasystem.com