n s u n
شرکت روش‌ساز هوشمند
روش‌ساز هوشمند یک شرکت مبتنی بر خلاقیت و نوآوری است.

فعّالیت‌های این مؤسسه در زمینه‌های زیر تمرکز یافته‌است:

    توسعه‌ی آموزش از طریق اینترنت

    تجزیه و تحلیل، طرّاحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی

    اجرای سیستم‌های مبتنی بر وب

    ‌ارائه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌ی استفاده‌ی بهینه از فن‌‌آوری اطلاعات

    اجرای بسترهای توسعه‌ی خدمات مختلف از طریق اینترنت

راهبرد روش‌ساز هوشمند در تولید نرم‌افزار و مواد آموزشی، استفاده از تیم‌های فنی متخصّص در هر رشته است.

روش‌ساز هوشمند در کنار هر تیم فنی وظیفه‌ی هدایت، هماهنگی و تدارکات اجرایی را عهده‌دار می‌باشد.